Rizal Monuments in the Philippines

Rizal Monuments in the Philippines are located in Rizal Park or Luneta in Manila, Rizal park in Daet, Camarines Norte, in Tacloban, Leyte, in Villasis Pangasinan, Santa Cruz in Laguna, Dapitan city, Calamba and in many more provinces. First Rizal Monument The first Rizal monument was erected in Daet, Camarines Norte in 1898 which is … Read more

Why Jose Rizal Is the National Hero?

It has always been a heated argument on who deserves to be called Philippine’s national hero, Dr. Jose Rizal or Andres Bonifacio? Why is Jose Rizal the national hero? It is interesting to note that Jose Rizal’s heroism was recognized first by the colonizing Americans and later on by General Emilio Aguinaldo. Recommended by the … Read more

Rizal’s Paintings

Dr. Jose Rizal is a great painter. He once demonstrated his talent for painting while in Dapitan. In 1894, Fr. Vicente Balaguer thought of a backdrop for the Holy Week. He wanted one that’s done in canvas oil painting. He heard of Rizal’s painting ability and requested him to paint a beautiful backdrop for the … Read more

Nick Joaquin, Translator of Jose Rizal’s Works

In many translated Rizal works, one writer stands out- Nick Joaquin. Nick Joaquin or Nicomedes Marquez Joaquin is a Filipino journalist, writer and historian who wrote several novels and short stories in the English language. He was born in May 4, 1917 in Paco Manila from a soldier father and a mother who teaches English … Read more

Imno sa Paggawa (Hymn to Labor)

KORO Dahilan sa Bayan sa pagdirigmaan, Dahil sa Bayan din sa kapayapaan, Itong Pilipino ay maasahang Marunong mabuhay o kaya’y mamatay. (Mga Lalaki) Nakukulayan na ang dakong Silangan, Tayo na sa bukid, paggawa’y simulan, Pagka’t ang paggawa’y siyang sumusuhay Sa bayan, sa angkan, sa ating tahanan. Lupa’y maaring magmamatigas naman, At magwalang-awa ang sikat ng … Read more

Sa Kabataang Pilipino (To the Filipino Youth)

Itaas ang iyong Malinis na noo Sa araw na ito, Kabataang Pilipino! Igilas mo na rin ang kumikinang mong Mayamang sanghaya Magandang pag-asa ng Bayan kong Mutya! Makapangyarihang wani’y lumilipad, At binibigyang ka ng muning mataas, Na maitutulad ng ganap na lakas, Mabilis na hangin, sa kanyang paglipad, Malinis na diwa, sa likmuang hangad. Ikaw … Read more

Huling Paalam (My Last Farewell)

This is the tagalog version of “Mi Ultimo Adios” or “My Last Farewell” as translated by  Jose Gatmaytan. Paalam na, sintang lupang tinubuan, Bayang masagana sa init ng araw, Edeng maligaya sa ami’y pumanaw At perlas ng dagat sa dakong Silangan. Inihahandog ko ng ganap na tuwa Sa iyo yaring buhay na lanta na’t aba; … Read more

My Last Thought

Land I adore, farewell! thou land of the southern sun’s choosing! Pearl of the Orient seas! our forfeited Garden of Eden! Joyous I yield up for thee my sad life, and were it far brighter, Young, rose-strewn, for thee and thy happiness still would I give it. Far afield, in the din and rush of … Read more

Goodbye to Leonor

And so it has arrived — the fatal instant, the dismal injunction of my cruel fate; so it has come at last — the moment, the date, when I must separate myself from you. Goodbye, Leonor, goodbye! I take my leave, leaving behind with you my lover’s heart! Goodbye, Leonor: from here I now depart. … Read more

Felictación

Felictación or “Felicitation” was written by Jose Rizal in 1875 to greet his brother-in-law, Antonio Lopez on his saint’s day. Rizal was just fourteen years old then. I Si filomena con arpada lengua Al rubio Apolo, que su fa asoma Tras alta loma o encumbrado monte, Trinos envía. II También nosotras de contento Ilenas Te saludamos … Read more