Sa Aking Mga Kababata

As a very young poet, Jose Rizal wrote this poem in Tagalog at the age of 8. Another English version was translated by Nick Joaquin.

Rizal wrote ‘Sa Aking Mga Kababata’ at age eight in Tagalog. An English version of this poem is called ‘Our Mother Tongue’. Nick Joaquin, one of the most prolific translators of Rizal’s work, translated the same poem as ‘To My Childhood Companions, which is closer to the Tagalog original.


Kapagka ang baya’y sadyang umiibig
Sa langit salitang kaloob ng langit
Sanlang kalayaan nasa ring masapi

Katulad ng ibong nasa himpapawid
Pagka’t ang salita’y isang kahatulan
Sa bayan, sa nayo’t mga kaharian

At ang isang tao’y katulad, kabagay
Ng alin mang likha noong kalayaan.
Ang hindi magmahal sa kanyang salita
Mahigit sa hayop at malansang isda

Kaya ang marapat pagyamanin kusa
Na tulad sa inang tunay na nagpala
Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin,
Sa Ingles, Kastila, at salitang anghel,
Sapagkat ang Poong maalam tumingin
Ang siyang naggagawad, nagbibigay sa atin.
Ang salita nati’y tulad din sa iba

Na may alfabeto at sariling letra,
Na kaya nawala’y dinatnan ng sigwa
Ang lunday sa lawa noong dakong una.

2 thoughts on “Sa Aking Mga Kababata”

  1. Oy mali yung second line second word. “Sa kanyang salitang kaloob ng langit.”

    Mali din formatting, dapat 4 words per stanza

    Reply

Join the Discussion