Kundiman

Jose Rizal wrote “Kundiman” in Tagalog on September 12th 1891. The theme of Rizal’s “Kundiman” is his intense love for his Motherland.

A kundiman is a traditional Filipino love song sang by a young man to serenade the woman of his love. The theme of Rizal’s “Kundiman” was his intense love for his Motherland. His words reflected his optimism that the Philippines would be freed from injustice and bondage

Jose Rizal wrote ‘Kundiman’ in Tagalog on September 12th 1891. For the English translation of this poem, see Kundiman (English Translation).


Tunay ngayong umid yaring dila’t puso
Sinta’y umiilag, tuwa’y lumalayo,
Bayan palibhasa’y lupig at sumuko
Sa kapabayaan ng nagturong puno.

Datapuwa’t muling sisikat ang araw,
Pilit maliligtas ang inaping bayan,
Magbabalik mandin at muling iiral
Ang ngalang Tagalog sa sandaigdigan.

Ibubuhos namin ang dugo’t babaha
Matubos nga lamang ang sa amang lupa
Habang di ninilang panahong tadhana,
Sinta’y tatahimik, iidlip ang nasa.

* Harana painting by Neil Campos, a Filipino artist

1 thought on “Kundiman”

Join the Discussion