Imno sa Paggawa (Hymn to Labor)

KORO Dahilan sa Bayan sa pagdirigmaan, Dahil sa Bayan din sa kapayapaan, Itong Pilipino ay maasahang Marunong mabuhay o kaya’y mamatay. (Mga Lalaki) Nakukulayan na ang dakong Silangan, Tayo na sa bukid, paggawa’y simulan, Pagka’t ang paggawa’y siyang sumusuhay Sa bayan, sa angkan, sa ating tahanan. Lupa’y maaring magmamatigas naman, At magwalang-awa ang sikat ng … Read more

Sa Kabataang Pilipino (To the Filipino Youth)

Itaas ang iyong Malinis na noo Sa araw na ito, Kabataang Pilipino! Igilas mo na rin ang kumikinang mong Mayamang sanghaya Magandang pag-asa ng Bayan kong Mutya! Makapangyarihang wani’y lumilipad, At binibigyang ka ng muning mataas, Na maitutulad ng ganap na lakas, Mabilis na hangin, sa kanyang paglipad, Malinis na diwa, sa likmuang hangad. Ikaw … Read more

Huling Paalam (My Last Farewell)

This is the tagalog version of “Mi Ultimo Adios” or “My Last Farewell” as translated by  Jose Gatmaytan. Paalam na, sintang lupang tinubuan, Bayang masagana sa init ng araw, Edeng maligaya sa ami’y pumanaw At perlas ng dagat sa dakong Silangan. Inihahandog ko ng ganap na tuwa Sa iyo yaring buhay na lanta na’t aba; … Read more

My Last Thought

Land I adore, farewell! thou land of the southern sun’s choosing! Pearl of the Orient seas! our forfeited Garden of Eden! Joyous I yield up for thee my sad life, and were it far brighter, Young, rose-strewn, for thee and thy happiness still would I give it. Far afield, in the din and rush of … Read more

Goodbye to Leonor

And so it has arrived — the fatal instant, the dismal injunction of my cruel fate; so it has come at last — the moment, the date, when I must separate myself from you. Goodbye, Leonor, goodbye! I take my leave, leaving behind with you my lover’s heart! Goodbye, Leonor: from here I now depart. … Read more

Felictación

Felictación or “Felicitation” was written by Jose Rizal in 1875 to greet his brother-in-law, Antonio Lopez on his saint’s day. Rizal was just fourteen years old then. I Si filomena con arpada lengua Al rubio Apolo, que su fa asoma Tras alta loma o encumbrado monte, Trinos envía. II También nosotras de contento Ilenas Te saludamos … Read more